tekstbureau het schrijverke home diensten werkwijze klantencontact

 

schrijven  

corrigeren  

redigeren  

cursussen  

soorten tekst  


Redigeren gaat een stap verder dan corrigeren. Naast spelling en zinsbouw werk ik aan de inhoud van de tekst, de context en samenhang, de structuur en de stijl.

Teksten die al enige tijd geleden zijn geschreven verouderen snel. De informatie is vaak achterhaald. Het geniet dan ook aanbeveling om deze teksten met regelmaat opnieuw kritisch te (laten) bekijken.

Consumenten worden steeds assertiever en vragen meer informatie. Bedrijven lanceren steeds meer nieuwe producten. Het is raadzaam brochures tijdig te vernieuwen, verkoopbrieven aan te passen en de website actueel te houden.

tanya bloemhoffprins hendrikstraat 1381501 aw zaandam+31(0)6 18660989info@hetschrijverke.com