tekstbureau het schrijverke home diensten werkwijze klantencontact

 

schrijven  

corrigeren  

redigeren  

cursussen  

soorten tekst  


Sommige mensen hebben gevoel voor taal, anderen minder. Toch durf ik te stellen dat ik iedereen kan helpen bij het schrijven van een goede tekst.

Ik kan mijn kennis zowel één op één als in (kleine) groepen overdragen. De deelnemer leert in korte tijd een begrijpelijke tekst te schrijven, waarbij hoofd- van bijzaken worden onderscheiden.

Daarbij zal de nadruk worden gelegd op het soort teksten dat voor de cursist van belang is, zoals hele specifieke rapporten, advertenties of samenvattingen. De professional die alles weet over zijn of haar vakgebied, moet beseffen dat de lezer niet altijd even goed thuis is in de materie.

Ik reik de cursist handige tips aan en attendeer op mogelijke valkuilen. Samen met u kies ik de leermethode en stel ik vast uit hoeveel uren of dagen de cursus zal bestaan, afhankelijk van het doel dat u wilt verwezenlijken.

tanya bloemhoffprins hendrikstraat 1381501 aw zaandam+31(0)6 18660989info@hetschrijverke.com